Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo o Cs,,příkazy do konzole,,základní rozdělení map,,slowník do cs

9. 9. 2011

 Něco o Cs -->

Counter strike 1.6 je multiplayerová hra, která hráčům dává možnost ocitnout se v boji teroristé x policisté. Teroristé mají v každém kole nějaký úkol, například položit bombu, nebo uhlídat rukojmí. Naopak policisté musejí bombu (pokud ji teroristé položí) zneškodnit, a tím vyhrát kolo. Nebo musí bezpečně odvést rukojmí ze zajetí do bezpečí. Tato hra je doslova fenoménem mezi hráči. Je to nejhranější multiplayerová hra v první osobě na světě.Není se také čemu divit, proto věřím, že si nějaký čas příznivce ještě udrží...

Příkazy do konzole -->

Do konzole se dostane stisknutím klávesy s vlnkou, která se na klávesnici nachází pod klávesou "ESC".

Příkazy pro hráče:
místo toho co je napsané červenou kurzívou pište název příkazu (zbraně) nebo hodnotu
adjust_crosshair - změní barvu zaměřovacího kříže
autobuy - nakoupí automaticky podle seznamu v autobuy.txt
alias - aliasuje příkaz(y)
buy x - nakoupí předmět, např. buy deagle koupí deserta (místo x napište název toho, co chcete koupit)
bind "key" "command" - přiřadí zvolené klávese (píseme místo key) příkaz, místo command napíšete příkaz (např. bind "f1" "say ahoj" vypíše do chatu hlášku ahoj)
cl_hidefrags x  - zobrazování fragů (1 vypne, 0 zapne)
cl_observercrosshair x  - křížek ve spectator módu (1 zapne,0 vypne)
cl_showfps x - zobrazování FPS na monitoru (1 zapne,0 vypne)
clear - vymaže všechny řádky z konzole
cmdlist - vypíše do konzole seznam všech dostupných příkazů
connect x - připojí se k serveru s danou ip (ip piště za connect, pouze číslo místo x)
cvarlist - vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
disconnect - odpojí od aktuálního herního serveru
drawradar - zapne vykreslování radaru na obrazovce
exec *.cfg - vykoná všechny příkazy zapsané v souboru *.cfg (místo hvězdičky napište název souboru)
exit - opustí hru
fakelag x  - simulace lagu, větší číslo = větší lag
fakeloss x - simulace ztráty paketů, vyšší číslo = vyšší ztráta
fastsprites x - nastavuje kvalitu zobrazování kouře ze smoke granátů (hodnoty 0, 1, 2; 0 = nejvíc reálné)
gamma (xx) - nastavuje gamma hodnotu
hideconsole - skrytí konzoly
hideradar - vypne vykreslování radaru
hisound x - vyšší kvalita zvuku (1=22kHz, 0=11kHz)
hud_centerid 1 - zobrazuje jméno a status hráče pod zaměřovacím křížkem (0 zobrazuje vlelo dole)
hud_fastswitch x - zapne rychlé přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3, ..., (pokud je 0 musíte potvrzovat levým tlačítkem myši)
hud_saytext_time x - udává dobu, v sekundách, zobrazení say a say_team hlášek na obrazovce (0=žádné zprávy)
kill - sebevražda
lefthand x - vykreslení zbraně do levé ruky (1=levá ruka,0=pravá ruka)
m_filter x - filtrování myšidla (1=zapne,0=vypne)
m-pitch x.xxx - nastavuje rychlost vertikálního pohybu myši (nahoru a dolu), záporná hodnota, místo x.xxx, nastaví revezní mouselook
m_yaw x.xxx  - nastavuje rychlost horizontálního pohybu myši (vlevo a vpravo)
max_shells (xxx) - maximální počet zobrazovaných nábojnic
name (xxx) - změní vaše jméno, pokud chcete jméno s mezerou tak jej dejte do uvozovek
net_graph x - zobrazování fps, pingu, přijatých a odeslaných údajů, loss a choke hodnot (další hodnoty 2, 3 jiné zobrazení, 0 vypíná zobrazování, 1 zapíná)
nosound x - zvuk (0 zapnout, 1 vypnout)
playdemo (xxx) - přehraje demo xxx.dem
playvol x - nastavuje hlasitost při přehrávání dema
quit - opustí hru
r_decals (xxx) - nastavuje maximalní počet decals (stopy po kulkách, krev,...)
r_drawviewmodel x - zobrazování zbraně (0 vypne, 1 zapne)
r_dynamic x - dynamické osvětlování (1 zapne, 0 vypne)
r_mmx x - mmx počítání (podporované mmx procesory) (0 vypne, 1 zapne)
reconnect - zopakuje připojení bez toho, aby jste opustili server (a vynuluje score)
record (xxx) - začne nahrávat demo s názvem, který zadáte místo (xxx)
retry - pokouší se připojit na server, kde pokusy o připojení selhaly
room_type x - ozvěna (1 zapne, 0 vypne)
say_team (xxx) - vypíše do týmového chatu hlášku, zadanou místo (xxx)
say (xxx) - vypíše do chatu hlášku, zadanou místo (xxx)
scr_conspeed x - rychlost vyrolování konzole
snapshot - pořídí screenshot v *.tga formátu
screenshot - pořídí screenshot v *.bmp formátu
sensitivity (x.x) - nastavení citlivosti myši
showbriefing - zobrazí briefing aktuální mapy
showinfo x - zobrazování všech paket (0 vypne, 1 zapne)
showpause x - pauza displaye (0 vypne, 1 zapne)
showram x  - zobrazování volné paměti (0 vypne, 1 zapne)
stop - zastavní nahrávání dema
stopdemo - zastaví přehrávání dema
stopsound - zastaví přehrávání zvuků
timedemo (xxx) - přehraje demo xxx.dem s maximální možností fps a odpovídající rychlostí zvuku
timeleft - vypíše čas zbývající do konce mapy (stačí napsat do say)
timerefresh - slouží k zjištění maximálních možných fps, které zvládá vaše mašina
violence_ablood x - zobrazování krve (1 zapne, 0 vypne)
volume (x.x)  - nastavení hlasitosti
votemap (xx) - hlasujte pro změnu mapy na mapu číslo (xx)
Příkazy pro server:

místo toho co je napsané červenou kurzívou pište název příkazu (mapy) nebo hodnotu

allow_spectators x - zakáže pohyb spectatorů na serveru (0 zakáže,1 umožní)
addip x [IP] - zabanuje hráče podle IP adresy, pokud zadáme místo x 0 udělujeme permban
banid x [unique] - zabanuje hráče podle unikátního ID stam accountu, pokud zadáme místo x  0 udělujeme permanentní ban
changelevel [map] - změní mapu, changelevel de_nuke změní mapu na nukovačku
kick #id - kickne hráče #id (pište s křížkem), kick [name] vykopne podle jména
listplayers - vypíše seznam všech hráčů a jejich id na serveru
mp_autokick x - automatický kick TeamKillerům po 3TK (1 zapne,0 vypne)
mp_autoteambalance x  - automatické vyvažování týmů, pokud je v jednom týmu odva a více hráčů více, server přidělí v dalším kole hráče slabšímu týmu (0 balancování vypne, 1 zapne)
mp_buytime (x.x) - určuje dobu x.x minut od začátku kola po kterou je možno nakupovat
mp_c4timer (xx) - udává čas xx od načasování k výbuchu bomby v sekundách
mp_fadetoblack x - nastavuje zčernání obrazovky po vaší smrti (1 zapíná,0 vypíná)
mp_focechasecam x - určuje chování kamery po vaší smrti ve spectators módu. 0 umožňuje všechny pohledy, 1 umožňuje pouze přepínání mezi vašimi týmovými kolegy, 2 vás uzamkne na místě vaší smrti a 3 umožňuje pozorovat pouze týmové kolegy jen z pohledu první osoby
mp_freezetime x - udává dobu x vteřin zmražení před začátkem kola (to je ta doba ve které většinou nakupujete)
mp_friendlyfire x - friendly fire (1 zapne,0 vypne)
mp_hostagepenalty x - vykopne hráče po zabití x  rukojmích (0 vypíná)
mp_limitteams x  - tým může mít maximálne o x hráčů víc než druhý (0 vypne)
mp_mapvoteratio (x.x)  - číslo (x.x)  udává podíl votů pro mapu potřebných ke změně 0.6 = 60% hráčů
mp_roundtime x - udává dobu (x minut) trvání jednoho kola (1-8)
mp_startmoney (xxx) - nastavuje počáteční peníze (xxx), standard je 800
mp_timelimit x - nastavuje časový limit x minut pro hraní jedné mapy do výměny
mp_tkpunish x - "trestání" TeamKillerů další kolo nehraje (1 zapne,0 vypne)
remove [IP] - unban, odstraní IP (nebo uniqueID) z banlistu
sv_gravity (xxx) - nastavuje na serveru gravitaci, výchozí hodnota je sv_gravity 800
sv_password (xxx) - nastavuje heslo potřebné k přihlášení na server
sv_restartround x - restartuje kolo za x sekund
users - vypíše seznam hráčů a jejich uniqueID

Základní rozdělení map -->

zDrOj --> www.wintercs.estranky.cz

V "originálním balíku" CS máme tři základní typy map - defuse, hostage rescue a assassination...

ObrazekMapy typu de (Defusion) - Nachází se na nich dvě pokladiště na které musí T v časovém limitu umístit bombu. Úkolem CT je naopak zabránit v položení bomby popřípadě její zneškodnění. Hra končí výbuchem bomby, zneškodněním bomby, zabitím všech protivníků, případně vítězstvím CT pokud T nepoloží bombu v limitu.

de_ mapy 
přehled

ObrazekMapy typu cs (Hostage Rescue) - CT se snaží probojovat k rukojmím a odvést je na určený plac, T jim v tom musí zabránit. Hra končí záchranou rukojmích, zabitím všech protivníků nebo vítězstvím T pokud se rukojmí nepodaří zachránit v časovém limitu.


cs_ mapy přehled 

ObrazekMapy typu as (Assassination)
 - Jeden z CT se je V.I.P., má dvojitý kevlar a pouze pistoli. Cílem CT je dopravit V.I.P. na únikové místo. Hra končí zabitím V.I.P., únikem V.I.P, zabitím všech T nebo vítězstvím T pokud se V.I.P. nedostane na únikové místo v časovém limitu.

as_ mapy 
přehled

 

SloWník Do Cs -->

ZdROj --> www.wintercs.estranky.cz

Server:
BAN - zákaz přístupu na server - uděluje admin serveru za porušení pravidel hry (nejčastěji cheatování)
KICK - vykopnutí ze serveru
LAG - špatná komunikace se serverem, hra se seká (vysoké pingy)
PING - rychlost odezvy serveru
SPECTATOR - divák na serveru
AMX - program pro správu serveru
DEATHMATCH - server, na kterém se ihned po smrti znovu objevíte na nějakém míste na mapě - nemusíte čekat až začne další kolo
SVR - server

Mapa:
A/B - označení bomb-place, nebo-li místa, kde se pokládá bomba
HOSTAGE - rukojmí

Ve hře:
AIM - přesnost míření a střelby
FF- friend fire - střelba do týmového hráče
ECO - hra, kdy se nic nekupuje...
FRAG - zabití hráče z druhého týmu
HS - headshot - střela do hlavy
CT - counter terrorists - nebo-li hezky česky poldové
- terrorists - teroristé
TK - team kill - zabití spoluhráče
 SCOREBOARD - tabulka se skórem hráčů a týmů
VIP - very important person - důležitá osoba, hraje v as mapách hlavní roli
CROSSHAIR - zaměřovač
DEFUSE - zněškodnění bomby
DEFUSE KIT - sada pro zněškodnění bomby - mají CT
DEATH - smrt
KONZOLE, CONSOLE - příkazový řádek v CS
RÁDIO - používá se pro lehkou komunikace ve hře
RR - restart kola
VOICE - hlasová komunikace

Ostatní:
CAMP, KEMP, KEMPA - hráč, který se schovává a čeká až kolem něho půjde protivník aby ho mohl zabít...
NEWBIE - začátečník - hráč, kterému to moc nejde - nemá skill
LAMA, LAMKA, LAMIČKA, LAMER - hráč, kterému hra moc nejde, neumí to - nebo také začátečník
RUSH - nezastovovat, běžet (příklad: rush levá/pravá - rychle doleva/doprava)
SKILL - zkušenost ve hře
BUG - herní chyba
GL&HF - good luck and have fun - popřání hráčům hodně stěstí a zábavy
BG - bad game - špatná hra
BOT - hráč ovládaný umělou inteligencí - počítačem
GG - good game - dobrá hra
GL - good luck - hodně štěstí
HF - have fun - dobrou zábavu
HLTV - speciální funkce, kterou můžete sledovat a nahrávat dění na serveru
LAN - lokální počítačová síť
MULTIPLAYER - hra pro více hráčů
NOOB - nováček, nezkušený uživatel
NS - non steam
S - steam
SINGLEPLAYER - hra pro jednoho hráče
VNT - ventrilo
 
Zkratky a slovíčka týkající se klanů:
TG - trening game - souboj mezi dvěma klany pouze 4 fun
CW - clan war - souboj mezi dvěma klany...(na CW jsou různé ligy)
ACL - zástupce clanleadra
CL - clan leader - vůdčí osoba klanu
TL - tactic leader - hráč, který diriguje taktiku hry
WA - war arranger - hráč, který domlouvá CW a TG hry
ADEPT - uchazeč o přijetí do nějakého klanu
CLANTAG - název nebo zkratka názvu klanu
FW - přátelský zápas
HOST - hráč, který je v nějakém klanu "na návštěvě" 
Používané i na chatech nebo icq...atd
LOL - lot og laugh - hodně velký smích
ROFL - rollin on the floor laughing - směju se až se válím po zemi - (ještě větší smích)
OMG - oh my god - ó můj bože (pane bože)
OMFG - vulgárnější omg
PLS - prosím
SPAM - opakovaný text
THX - thanks - dík, díky
  WTF? - co to sakra je? nebo co to kur** je?
JJ - ano nebo jo tosame (ok)
ATM - at the moment - právě teď
BTW - mimochodem
CS - zkratka pro Counter Strike
K - ok 
KOPR - kuevský odpor k práci
KOKŠ - kuevský odpor ke škole
KUA, KUWA - kurva
KUEVSKY - kurevsky
DPC - do píče
MMNT - moment
NICK - přezdívka
NN - nene 
EE - nene
NZ - není zač
 OKI - šibalské OK
RULEZ - perfektní, absolutně nejlepší
SRY - sorry
TJN - to jo no
JJN - jo jo no
TTJ - tak to jo
TJ - to jo
W8 - čekej
Z5 - zpět
 
Cheaty - vysvětlivky:
CHEATER - hráč, který používá různé pomůcky či programy, které mu dodají výhod nad ostatními...tento způsob je samozřejmě nepovolený
AIMBOT - program, který pomáhá zamířít střelbu přesně na soupeře, respektive na jeho zvolenou část
WH, WallHack - program umožňující vidět soupeře přes zdi